FACTORIES

  Google MapBaidu Map GoogleBaidu HUIZHOU SINGAMAS ENERGY EQUIPMENT CO., LTD. ("HSCL") Dongfeng Village, Xinxu Town, Huiyang District, Huizhou City, Guangdong Province, the PRC 516223 (86752) 352 8555 (86752) 362 1989 cntr.hscl@cn.singamas.com
  Google MapBaidu Map GoogleBaidu SHANGHAI BAOSHAN PACIFIC CONTAINER CO., LTD. ("SBPC") No. 2020 Bao Yang Road, Baoshan District, Shanghai, the PRC 201900 (8621) 3379 2588 (8621) 3379 3070 cntr.sbpc@cn.singamas.com
  Google MapBaidu Map GoogleBaidu SHANGHAI PACIFIC INTERNATIONAL CONTAINER C0., LTD. ("SPIC") No. 2667 Jia Zhu Road, Jia Ding District, Shanghai, the PRC 201815 (8621) 6902 1222 (8621) 6902 1266 cntr.spic@cn.singamas.com
  Google MapBaidu Map GoogleBaidu XIAMEN PACIFIC CONTAINER MANUFACTURING CO., LTD. ("XPCL") No. 9 WuLv Road, TongAn Industrial Concentration Zone, Xiamen, Fujian Province, the PRC 361100 (86592) 375 1997 (86592) 606 4155 cntr.xpcl@cn.singamas.com